rebeli1 rebeli rebeli2

POHYBOVO MOTIVAČNÝ PROGRAM

Nechceme nikoho do ničoho nútiť a vnucovať názory. Chceme dať deťom šancu pozrieť sa na seba zvonku, prehodnotiť svoje postoje, názory a konfrontovať sa v inom prostredí. Pomôcť nájsť v sebe to správne, emócie a toleranciu v medziľudských vzťahoch. Chceme ukázať, že svet vie byť aj iný.

Nemáte kde umiestniť Vaše deti?

MÁME PRE VÁS FANTASTICKÉ RIEŠENIE...

POHYBOVO MOTIVAČNÝ PROGRAM